Звіт про проведення конференції


Звіт

про проведення міжнародної  конференції «Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів»

Конференція проходить в друге в рамках проекту «Агропорт -2018», перша пройшла у Львові 20 квітня і яку відвідали близько 100 учасників.

Виставка «Агропорт - Херсон південь» проходила з 26 по 28 липня. Взяли участь 250 компаній-учасників, понад 5000 відвідувачів, близько 20 000 переглядів дводенної онлайн-трансляції.  .  За три дні Агропорту було проведено 16 заходів ділової програми: конференції, семінари, тренінги, круглі столи за участю представників провідних підприємств агросектору, працівників Міністерства аграрної політики та продовольства України (Ольга Трофімцевим, Віктор Костенко) міжнародний консультант регіонального офісу для Європи і Центральної Азії Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Михайло Малков, голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, інші.

27 липня 2018 року, м. ХЕРСОН,   Міжнародний аеропорт «ХЕРСОН».Міжнародна  конференція «Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів».

ВГО «Українська горіхова Асоціація» зібрала на конференцію найвидатніших фахових спеціалістів в галузі  горіхівництва, фермерів-практиків, досвідчених селекціонерів та садоводів, керівників розплідників,  підприємств з переробки і експорту, науковців,  представників Міністерства Аграрної політики, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», учасників з Грузії, Туреччині, Білорусії,   ЗМІ.

Основними темами конференції були: Яким має буті сучасний Горіховий сад? Як зробити его Прибутковий? Скільки коштів для цього треба та скільки часу чекати? Як Оформити и отріматі компенсації за саджанці? Як вібрато саджанці Волоська горіха и фундука?    

    Розглянути новітні підході до технології створення інтенсівніх садів та їх подальшого обслуговування, передові  технології та агроприйомі, практичні програми збільшення рентабельності та окупності вкладень, практичні питання щодо посадки саду грецького горіха та фундука в комплексі - від ґрунтових вишукуваннь, проектування до посадки та догляд за садом, алгоритм створення інтенсівного горіхового саду, системний підхід до переробки, реализации, експорту горіхової продукції.  . Запропонована економічна складова створення садів грецького горіха та фундука в різних варіантах, різних кліматичних умовах.

Модератори конференції :

Пахно Володимир Григорович -  Президент ВГО «Українська Горіхова  Асоціація»

Юдін Геннадій Олександрович – Віце-Президент ВГО «Українська Горіхова Асоціація»

З презентаційними доповідями виступили:  

       

Перспективи розвитку горіхової галузі  в                    Вимоги до сортових сертифікованих Україні та підсумки Державної підтримки                                                                       саджанців та оцінка їх відповідності

горіхівництва за І півріччя 2018 року.                         Як відрізнити сортові сертифіковані

Покрокові дії садівників для отримання                      саджанці при їх покупці.

грошової компенсації у ІІ півріччі п.р.                         Капустінський Олександр Миколайович        

Костенко Віктор Миколайович–                             в.о. директора ДП «Державний центр

начальник розвитку садівництва і  виноградарства       відділу  сертифікації і експертизи Міністерства аграрної   політики і  продовольства України.                                                     сільськогосподарської   продукції».     

        

Самий великий промисловий сад фундука в               Наталия –агроном ТОВ НВО «Филберт»

Україні. Огляд 3-х річного практичного                      Показали відео 2.36 мин. свого сада. 

досвіду з закладки, технологій живлення                  Розповіла про досвід створення насаджень фундука

та обробки саду.                                                             італійськими сортами Tonda di Giffoni c

Шейко Максим Александрович– генеральний       обпилювачем Mortarella за схемою посадки

директор ТОВ НВО «Филберт», Одеська обл.            5х3 метра (660 саджанців на гектар).

                                                                             Витрати на посадку одного гектара дорівнюють                              

                                                                                         4500 євро. При врожайності 3-4 тонни / га і виході                                      

                                                                                          ядра 47-48%, на 4-5 рік дохід  9-12000 Євро.

    

Проведення аналізів грунту для визначення      Самий великий промисловий сад горіха грецького                                   

придатності земельної ділянки для посадки     на півдні Україні. Огляд  6-річного практичного досвиду                                    

горіхоплідних культур, розробка проекту         з закладки, технологій, живлення та обробки саду 

саду, пошук партнерів, та інші задачі                на  площі 150 га. 

«Інституту горіхоплідних культур»                   Курганов Захар Васильович– головний агроном 

Печко Володимир Сергейович директор       ПП «Ніка-А», Миколаївська обл. 

«Український інститут горіхоплідних культур»    Показав підбір фотографій за результатами

                                                                                    своєї роботи.                                                                          

        

Зі спільною темою «Новітні українські тенденції та практика створення якісного посадкового матеріалу, інтродукція нових перспективних сортів горіха, фундука» виступили:

       

                  

Пономаренко Олександр Костянтинович–     Калайда Максім Сергійович– директор розплідника

селекціонер нового сорту горіха 2018 року –        Центр промислового вирощування горіху,

 «СЕР МАДЖЕСТІК», «Интер» Одеська обл.       Херсонська обл.

Показав підбір фотографій за результатами

своєї роботи.

Традиційно, міжнародний консультант регіонального офісу для Європи і Центральної Азії Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Михайло Малков, підтримує ініціативи Української горіхової Асоціації.За повідомленням Михайла Малкова найближчим часом готуються спільні проекти з реконструкції або створення полезахисних лісових смуг з посадкою горіхоплідних культур, що дозволить створити реальну додаткову вартість від експлуатації насаджень, територіальним громадам отримувати додаткові кошти до місцевих бюджетів, населенню - робочі місця. Так само вказав на необхідність розробити технологічний ланцюжок від посадки горіха до кінцевого продукту з високою доданою вартістю, яка виключає наявність харчових відходів.

       

Технологія клонального розмноження горіхоплідних (invitro) та ДНК- паспортизацыя (контроль якості за новітніми технологіями) – ключові етапи створення горіхового промислового саду.

Перевірка генетичної чистоти сортів горіха волоського при проведенні ДНК-паспортизації   ДНК і ІФА діагностика карантинних і небезпечних фітопатогенів горіхоплідних.

Кореня Тетяна Михайлівна– к.б.н. , директор ТОВ НВЦ «Ін витро Плант», м. Одеса.

Галаев Алексей Владимирович - Главный технолог, к.б.н. по специальности «молекулярная биология и генная инженерия».

У співдружності з Пономаренко Олександром Костянтиновичем  и   Калайда Максімом Сергійовичем.

         

 

      

 

Захіст горіхоплідних культур від хвороб та            Як правильно спроектувати інтенсивний   горіховий

шкідників. Запропонував препарати: Пергадо,       сад та не зробити помилок. Для чого треба мати

Хорус, Скор, Вертимек, регулятор роста Ізабіон.   проект саду?! Як оптимізувати та зробити зрошення

Воєводин Володимир– к.с.г. н., експерт                саду.

міжнародної компанії «Сингента».                           Мотін Віктор Семенович– к.т.н., директор ТОВ            

                                                                                    «Техносервіс», м. Мелітополь

         

Сучасні підходи вирощування саджанців в                 Ефективне вирощування горіхів за рахунок

передових розплідниках США та їх адаптація            відновлення мікрофлори всіх частин рослини.

до умов України. Український досвід                           Значення мікоризного симбіозу для рослини

вирощування зимостійких саджанців горіха в             Значення ендофітних грибів для росту рослин

закритому ґрунті. Етапи створення та                          Значення бактерій для росту рослин

обслуговування сучасного промислового                    Підбір препаратів для ефективного росту рослин

горіхового саду 70 га.                                                     Вплив препарату «МІКОВІТАЛ» на ріст кореневої  

Гриненко Дмитро Вікторович– Керівник                системи саджанців фундука, на показники

відділу з продажу ПП «Імпак», Житомирська обл      продуктивності фундука

                                                                                           Оліферчук Вікторія Петрівна– к.б.наук, доцент

                                                                                          Львівського Національного Лісотехнічного

                                                                                          Університету України, автор розробки та патенту

                                                                                           на «Міковітал»

               

Перша комплексна програма  технології                           ПЕРШИЙ КРОК !!!, або з чого починається регульованого  живлення – гарантія плодоношення         закладка саду? Комплексний підхід до

саду! Як збільшити стресостійкість горіхового саду.        організації та плануванню закладки

Фактори впливу на ефективність позакореневих              рентабельних горіхових садів.

підживлень,  листкове  живлення кореневе живлення      Основи горіхового саду? Класифікація по силі             

Ефективна протидія весняним приморозкам.                    роста. Схема посадки традицийного,                                                                 

Ковбель Анатолій Іванович  - агроном-консультант     полуінтенсивного їінтенсивного саду

 НВК «Квадрат» (ТМ «КВАНТУМ»)                                 Типи цвітіння   Протиандричний,

                                                                                               Протигінічний,  Гогогамний

                                                                                                Юкал Іван Іванович– голова  фермерського  

                                                                                               господарства «Єфрем», Вінницька обл.

             

Роль органо-мінеральних добрив ТМ «Гумисил»    АЗБУКА горіхівництва. Як правильно вести облік

 в житті рослин.                                                            та системний аналіз в саду. Для чого це треба

Коротич Віталій Васильович– комерційний         та які особливості обліку багаторічних насаджень.

директор ТОВ «ГУМАГРОЕКСПОРТ»                     Економічні переваги системного обліку та аналізу                           

                                                                                       в саду.   детально розповіла про вибір місця

                                                                                         посадки горіха, підготовці ділянки під посадку,

                                                                                         вибір саджанців і способам формування крони

                                                                                         по роках, схема посадки і догляд за садом, полив,

                                                                                         підгодівля, боротьба з хворобами і шкідниками,

                                                                                       Самарська Марія Ігорівна– директор ТОВ                    

                                                                                       «Горіхорозплідник-7» Дніпропетровська обл.

             

Зеленько Олексій                                                      Сула Руслан фахівець з фундуку. щеплення

                                                                                       Чандлер на чорний горіх.

Із заключним словом виступив Віце-Президент Української горіхової Асоціації Юдін Геннадій Олександрович. Він запропонував створити робочу групу з фахівців, хто займається селекцією та вивченням нових сортів. Дане рішення було проголосоване. Його підтримали одноголосно.

Прийняли рішення про створення робочої групи по вивченню сорту Чандлер і інших нових сортів волоського горіха і фундука, їхнє ставлення до різних кліматичних умов України, грунтам, пропонованим технологіям.

    Учасники оцінили  реальний шанс почати та посилити можливості власного горіхового бізнесу, отримали знання по найсучаснішім новаціям в створенні рентабельних горіхових садів за допомогою практики вирощування  горіха грецького, фундука  в різних кліматичних умовах України (сорти,  саджанці, технології, проектування, догляд за садом, економіка).

Під час конференції свою продукцію презентували:

ТОВ «Маїс» - один з перших розплідників грецького горіха в Україні. 10 років Самойленко Олександр Тарасовичз українськими фахівцями, представниками Франції, Молдавії вивчають багато світових сортів грецького горіха і рекомендують для посадки в регіони України. Були представлені зразки горіха, проведені зустрічі, укладені попередні договори на поставку саджанців.

ТОВ «Сонце Сад» - універсальний розплідник в київській області очолює Міхаць Остап Романович. Учасників конференції зацікавили саджанці фундука польської селекції, а так само спеціалізований журнал «Фундук».

Бондаренко Дмитро Сергійович, який очолює розплідник в Царичанці Дніпропетровської області запропонував тубуси для молодих саджанців грецького горіха і плодових культур.

На завершення Президент Української горіхової Асоціації  Пахно Володимир Григоровичподякував учасникам за плідну роботу, повідомив, що всі учасники отримають матеріали з презентаціями доповідей і запропонував зустрітися на найближчій конференції, інформація про яку буде розміщена на сайтах горіховодів.

Загальні рішення конференції:

У нашій країні існували  великі проблеми при виробництві горіхів, пов'язані з низькою врожайністю та якістю старих насаджень. Необхідно впровадження нових систем посадки горіхових садів (інтенсивні сади), виключно щепленими саджанцями, новими прогресивними сортами.

     При модернізації саду повинні бути використані сертифіковані саджанці з зареєстрованих розплідників, науково-дослідних інститутів.

     Повинно бути проведене постійне  навчання фермерів на практиці щодо внесення добрив, поливу, обрізки, обприскуванню, збору та переробки  врожаю, збиральної техніки.

    Слід заохочувати органічне сільське господарство та сільськогосподарську практику стосовно вирощування горіхоплідних культур.

    Повинна бути забезпечена підтримка наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт для здешевлення техніки переробки врожаю.

    Повинна бути організована регулярна поставка горіхів для забезпечення стабільності ринку, створені регіональні магазини горіхів.

         Необхідно прискорити роботу по створенню (завершення) законодавчої бази, пов'язаної з виробництвом волоського горіха, фундука ї їстівного каштану.

    Вирішити питання про цивілізований експорт горіха та горіхової продукції.

    Повинен бути розроблені та затверджені укази «Про визначення територій волоського горіха, фундука, мигдалю,  їстівного каштану ». Для чіткої ідентифікації областей з волоським горіхом, фундуком, їстівного каштану та мигдалем повинні використовуватися як дистанційне зондування, так і географічні інформаційні системи.

    Повинні бути створені прозорі бази даних з інформацією про виробничі площі, обсяги виробництва, споживання, ринковою ціною, іноземних закупівлі.

     Міністерством сільського господарства і продовольства України при координації з «Української горіхової Асоціації» (це об'єднання більше 1800 учасників горіхового бізнесу), за участю університетів та інших установ, пов'язаних з виходом продукту, повинні бути розроблені єдині форми статистичних оцінок.

      Всяко повинні підтримуватися виробники через законодавчі заходи і створення заохочувальних фондів.

     Інструменти підтримки ринкових заходів, пов'язаних з виробництвом і диверсифікацією продуктів переробки мають бути розроблені на регіональному рівні.

    Державна політика щодо виробників, торговців, промисловців, експортерів і споживачів повинна бути безперервною і безкомпромісною і визначена з урахуванням національних інтересів.

     Також необхідна активна участь у спеціалізованих    виставках  з потужною інформаційною та рекламною діяльністю.

     Необхідний якісний брендінг українського горіха       

     Виробництво горіхової продукції в нашій країні має розширюватися, в тому числі,  за підтримки малого сімейного бізнесу.

 

 

 

Календарь событий

Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Реклама

 

Яндекс.Метрика
https://www.facebook.com/

Украинская Ореховая Ассоциация © 2017
Разработка сайта