ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ, або передбачення Леонардо да Вінчі українським горіховодам. частина 2.У рамках проекту «МІКОСІНЕРГІЯ» ми надалі продовжуємо знайомити наших садоводів з мікоризою та її впливом на горіхові насадження. В нижченаведеній публікації ми поєднали статтю Вікторії Петрівни Оліферчук з презентацією її виступу на Конференції Української Горіхової Асоціації у Києві 17 грудня м.р.

 

Оліферчук В.П.

Доцент кафедри екології НЛТУ України

ЗАСТОСУВАННЯ МІКОРИЗАЦІЇ САДЖАНЦІВ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГОРІХОВОГО САДУ

 Серед хімічних елементів без яких неможливе життя на Землі, вуглець є найголовнішим. Виникнення та існування життя на Землі розглядається сучасною наукою як складний процес перетворення вуглецевих сполук.

Всі форми життя на Землі та перенесення неорганічних речовин усередині та між різними резервуарами вуглецю є основою всіх органічних речовин та джерелом вуглеводнів для рослин.  Ефективний процес фотосинтезу може бути забезпечений лише при достатній кількості вуглецю. Для здійснення цього процесу рослинам необхідно  50% вуглецю і лише 5-7% мінеральних речовин, в тому числі  макроелементів - фосфору, азоту, калію, та мікроелементів – кобальту, цинку, магнію, йоду, заліза. Всі ці макро та мікроелементи резервуються та трансформуються у відповідний для рослини час між певними угрупованнями вуглецю, у тісній гармонії,  з метою утворення органічних речовин.

         Отже, рослина потребує подвійного живлення! Їй потрібний у значній кількості  як вуглець так і макро та мікроелементи. 

         Як же забезпечується  цей процес в природі?  Він забезпечується грунтовими грибами та мікроорганізмами. Велика частка мікроорганізмів інтенсивно концентрується біля грибних гіфів, особливо влітку та восени. Будучи дуже активними біохімічно, гриби діють таким чином, що створюють навколо себе середовище, насичене продуктами метаболізму. Міцелій грибів виділяє амінокислоти, білки, пептиди, сечовину, моносахариди, органічні кислоти, вітаміни,  мінеральні сполуки в доступній для рослини формі, та біологічно активні речовини, які діють так, що залучають інші мікроорганізми, а зокрема бактерії до «співпраці».

          У природному середовищі взаємодії між грибами  і бактеріями у грунті  впливають на колообіг поживних речовин та їхню доставку до рослин.

          Баланс між патогенними та непатогенними компонентами мікробних спільнот регулює розповсюдження грунтових хвороб рослин.

           Застосування спорових концентратів певних видів грибів, які будуть колонізувати навколо себе необхідні для здорового росту рослин мікроорганізми  (тобто, створення потрійного симбіозу)  - одне з головних завдань сучасного землеробства.

         Відомо, що 98% рослин на землі ростуть у симбіозі з грибами, створюючи мікоризу. Мікориза - це одне з фундаментальних явищ природи, яке притаманне наземним рослинам з моменту їх появи і є найбільш древньою формою симбіозу рослин з мікроорганізмами.  Мікориза  — це симбіотичне співжиття гриба з рослиною. Зазвичай таке співжиття реалізується через корінь, але в деяких випадках мікориза утворюється і з іншими частинами рослини. У мікоризній взаємодії міцелій гриба колонізує корені чи інші органи рослини-хазяїна внутрішньо- або зовнішньоклітинно. Властивіcть мікоризи проявляється у кращому водопостачанні, збільшеній доступності поживних речовин, у т. ч. важко засвоюваних (фосфор, залізо), збільшенні сприйнятливої поверхні коріння і стимуляції його росту, підвищеній активній й пасивній стійкості до кореневих патогенів (фітофтороз, суха гнилизна), кращому і рясному цвітінні, плодоношенні, формі та загальному вигляді рослини, опірності до несприятливих умов росту ( невідповідна кислотність, засолення, підтоплення, токсичні елементи тощо).

             Утворенню мікоризи сприяє зв’язок між мікоризними грибами та бактеріями. Отже, під час утворення мікоризи гриб взаємодіє не лише з корінням рослин, але й з певними видами бактерій. Взаємодія бактерій  з грибом у цій трикомпонентній асоціації здійснюється на біохімічному рівні.  Це процес, коли бактерія «впізнає» гриба-хазяїна, приєднується до його клітин і росте на грибній поверхні. В цьому процесі дуже важливо «запропонувати» бактерії  той гриб, якого вона буде сприймати як «хазяїна». Наявність немікоризованого коріння рослин не має сприятливого впливу на виживання бактерій. Отже, застосування будь-яких бактеріальних препаратів, в тому числі ЕМ-технологій не буде достатньо ефективним без застосування «гриба-хазяїна». 

      Отож, перейдемо безпосередньо до нашого завдання: ми плануємо виростити здоровий, продуктивний горіховий сад.

Це можливо лише при індивідуальному підході до кожного господарства, вивченні грунтових умов, консультаціях із спеціалістами. Але загальну інформацію про деякі принципи мікоризації та застосування препарату ми надаємо у цій статті.  

       Отже, для цього необхідно застосування препаратів арбускулярно-мікоризних грибів при закладці горіхового саду. Для даної технології пропонуємо застосування препарату «Міковітал» - споровий концентрат Tuber melanospora (Трюфеля чорного), який є ідеальним «грибом-хазяїном» для мікроорганізмів ризосфери горіха та для його коренів.  Слід також зазначити, що цей гриб є універсальним господарем для більшості плодових дерев, кущів, лісових та сільськогосподарських культур, оскільки володіє здатністю утворювати мікоризу з більшістю рослин на Землі та створює умови для росту необхідних бактерій .   

Мета застосування препарату – сприяти подвійному живленню рослин:

 • Перше: забезпечити максимальний доступ вуглецю до рослини за рахунок розкладання органічних речовин субстрату;
 • Друге: колонізація необхідних мікроорганізмів для отримання потрібної кількості макро та мікроелементів. 

Застосування ефективної мікоризації дозволить повністю використати поживний потенціал грунту, а в комплексі з киснем і водою забезпечить пропорційний розвиток дерев грецького горіха і рівновагу між патогенними та корисними мікроорганізмами. 

Мікоризація горіхових садів можлива у різний час росту дерев!

Iдеальною є мікоризація саджанців при закладці саду.

 Підготовка саджанців до висаджування : 1 л засобу для стимуляції утворення мікоризи розвести відстояною протягом однієї доби дощовою водою (температура води 25-35° С, рН – 6,8-7,2). Співвідношення : 1 л засобу до 9 л води.  Рекомендовано замочувати корені саджанців у препарат перед посадкою на 2 години.

  Технологія вимагає поверхневої обробки грунту без перекидання пласту землі, після посадки у найближчий час рекомендується пристовбурове мульчування. У поєднанні із запропонованою технологією мікоризації можуть бути застосовані  інші органічні біотехнології, зокрема ЕМ-технології.

Коли горіховому саду 2-5 роки : 1 л засобу для стимуляції утворення мікоризи розвести відстояною протягом однієї доби дощовою водою (температура води 25-35° С, рН – 6,8-7,2). Співвідношення : 1 л засобу до 9 л води.  Рекомендовано вносити препарат в грунт в кількості по 50 мл з чотирьох сторін дерева (загальна кількість препарату на 1 дерево 200 мл) на глибину 15-20 см за допомогою грунтового пістолета, або викопуючи невеличкі ямки. Вони повинні бути викопані на тій відстані від совбура, де закінчується крона. Ямки присипають землею, рекомендується пристовбурове мульчування. У поєднанні із запропонованою технологією мікоризації можуть бути застосовані  інші органічні біотехнології.

Коли горіховий сад  плодоносить (вік 10-15 років) : 1 л засобу для стимуляції утворення мікоризи розвести відстояною протягом однієї доби дощовою водою (температура води 25-35° С, рН – 6,8-7,2). Співвідношення : 1 л засобу до 9 л води.  Рекомендовано вносити препарат в грунт в кількості по 100 - 150 мл з чотирьох сторін дерева (загальна кількість препарату на одне дерево 400-600 мл) на глибину 20 - 25 см за допомогою грунтового пістолета, або викопуючи  ямки. Вони повинні бути викопані на тій відстані від совбура, де закінчується крона. Ямки присипають землею, рекомендується пристовбурове мульчування.

У поєднанні із запропонованою технологією мікоризації можуть бути застосовані  інші органічні біотехнології.

 Розроблена технологія дозволяє отримати екологічно чисту продукцію і була з успіхом застосована  у господарстві Вінницької області. Далі впровадження технології відбувається на території Дніпропетровської області.

    Препарати арбускулярно - мікоризних грибів:

 • не накопичуються в ґрунті;
 • не токсичні для людини і тварин;
 • економлять потреби води рослиною до 50%;
 • сприяють накопиченню рослиною поживних речовини;
 • збільшують ріст і покращують якість рослин;
 • покращують водорегулюючу функцію рослин;
 • здатні ефективно протидіяти процесам опустелення;
 • забезпечують фітостабілізацію та фітотрансформацію токсикантів ґрунту;
 • підвищують стресостійкість (морозостійкість) і загальний імунітет рослин;
 • запобігають потраплянню інфекцій у коріння та листки;
 • прискорюють приживлюваність рослин;
 • сприяють інтродукції рослин;
 • збільшують врожайність й накопичення зеленої маси рослин;
 • пришвидшують цвітіння та розвиток кореневої системи на 3-4 тижні.

Календарь событий

Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Реклама

 

Яндекс.Метрика
https://www.facebook.com/

Украинская Ореховая Ассоциация © 2017
Разработка сайта