Украинская Ореховая Ассоциация

Всеукраїнської громадської організації "Українська горіхова Асоціація, зареєстрована Міністерством юстиції України 2 червня 2008 року. Вона об’єднує відомих вчених, фахівців - практиків горіхового бізнесу, фермерів, усіх зацікавлених осіб з 24 області України сьогодні це біля 2000 осіб.

Горіховий бізнес України є одним із сегментів агропромислового комплексу, що найбільш динамічно розвивається і, в перспективі, може стати одним із важливих чинників забезпечення продовольчої безпеки країни та ії інтеграції в світову економіку.

Основні задачі Асоціації:

 • Сприяння вирішенню національних задач щодо створення законодавчої бази для розширення виробництва та забезпечення горіховою продукцією установ, підприємств і населення України;
 • Сприяння створенню передумов для членів Асоціації що до розширення виробничих та пере-робних баз підприємств горіхівництва;
 • Сприяння до залучення розробок учених, селекціонерів, виробників, а також сприяння в вивченні й випробуванні сортів і гібридів горіховоїпродукції в Україні;
 • Сприяння у розробці заходів, що сприяють створенню, удосконаленню, перспективному роз-витку інфраструктури ринку горіхової продукції і продукції її переробки;
 • Участь у проведенні аналізу економічних, соціальних, технологічних, правових та інших прак-тичних проблем в області розвитку горіхівництва і внесення пропозицій їх вирішення в законо-давчу і виконавчу владу;
 • Координація діяльності членів Асоціації, надання методичної й організаційно – технічної допо-моги членам Асоціації;
 • Сприяння здійсненню заходів щодо розвитку міжнародного співробітництва в галузі горіхівництва, участь у міжнародному інформаційному обміні;
 • Представництво інтересів та сприяння захисту прав членів Асоціації відповідно до чинного за-конодавства;
 • Створити прогнозований ринок горіхової продукції;
 • Лобіювати інтереси членів Асоціації у місцевих, національних та міжнародних структурах;
 • Включення членів Асоціації у національну програму розвитку горіхівництва України;
 • Створення дорадчій служби горіхового бізнесу для розширення знань про збір, виробництво переробку, маркетинг, дистрибуцію і тенденції вживання горіхів;
 • Підтримка інтересів членів Асоціації у підготовці документів що до компенсацій, дотацій,
  інвестицій;
 • Надавати членам Асоціації товарний і фінансовий кредит на виробництво горіхової
  продукції. Залучати інвестиції в галузь горіхового бізнесу України для членів Асоціації;
 • Збір і аналіз статистичної інформації про виробництво і вживання горіхів, а також пропозицій купівлі та продажу на ринках України та зарубіжжя;
 • Розробка загальних стандартів якості і умов торгівлі в межах існуючих структур національних і міжнародних організацій.

 

 
 

Яндекс.Метрика
https://www.facebook.com/

Украинская Ореховая Ассоциация © 2017
Разработка сайта